Under 21

Intro

(d1  a2  g2) 2x

d1 a1 b1 d1  a1 b1 d1  a1 b1 d1  a1 b1

+f2 d1 e1 +f2  d1 e1 +f2  d1 e1 +f2  d1 e1

d2 d2 d2 b2 b2 b2 a2 a2 a2 g2 +f2 d1

e2 +f3

Verse

"... no one under 21 allowed ..."

d2 d2 a3 a3 g3 g3 e2 -e2 d2

"... you can't buy and alcoholic drink ..."

d2 d2 a3 a3 g3 g3 e2 -e2 d2

Chorus

"... what is happening to me ..."

g2  a2  g2  a2  g2  a2

after "... it sucks to be under 21 ..."

g2 g2 a2 e2 d2

Verse

"... Flirt my way right through ..."

d2 d2 a3 a3 g3 g3 e2 -e2 d2

"... I Guess i got there just a bit too late ..."

d2 d2 a3 a3 g3 g3 e2 -e2 d2

Chorus

"... what is happening to me ..."

g2  a2  g2  a2  g2  a2

Bridge

d2 d2  +f3 +f3   d2 d2   +f3 +f3

(d2 d2  d2 +c2 d2) 2x

(+f3 +f3  +f3 e2 +f3) 2x

g2   c2   c2 +c2 d2

Outro

d1 a1 b1 d1  a1 b1 d1  a1 b1 d1  a1 b1

+f2 d1 e1 +f2  d1 e1 +f2  d1 e1 +f2  d1 e1

d2 d2 d2 b2 b2 b2 a2 a2 a2 g2 +f2 d1   e2

(d1  a2  g2) 2x

d1  a2  g2 g2 g2 g2 +f2 e1 d1